Bemutatkozás

6

Szakma

39

Tanterem

45

Munkatárs

Iskolánk bemutató videója

HSZC Sághy Mihály Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

1976-ban új épületbe költözött a Batsányi János Gimnáziumban működő Faipari Szakközépiskola, a csongrádi 610-es számú Szakmunkásképző Intézet és a középiskolai kollégium, majd a három intézményt összevonták, egy igazgatóságot szerveztek.

Az új iskola modern épület, de tágas udvara parkosított, szabadtéri sportpályák is elfértek. Akkoriban országos beiskolázású intézmény a városban jól működő bútorgyárra alapozta oktatását.1979-ben a szakközépiskola bővült, gépszerelő és -karbantartó szak is indult, s ezek az osztályok áttértek a faiparival együtt a technikusképzésre.

1996-ban – a korszerű igényeknek megfelelően – az informatika szakközépiskolai oktatását megkezdtük, majd az 1997/98-as tanévben szintén az igények hívták életre a kereskedelem-marketing osztályt. Az iskola 2007. július 31-éig önálló intézményként működött, majd augusztus 1-jétől a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye lett. Jelenleg a szakközépiskolai osztályokban a 9-12. évfolyamokon általános képzés folyik szakmai alapozó tárgyakkal, a szakképzés pedig érettségi után kezdődik az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerint.

A több mint száz éves hagyománnyal rendelkező szakmunkásképzést folytató iskolát is beolvasztották az új iskolába. Az oktatás a hagyományok megőrzése mellett itt is kereste az újabb formákat. Az emelt szintű oktatást követte az IPOSZ rendszerű képzés, 1997-ben pedig a 2+2-es képzés. A jogszabályi háttér megváltozása miatt ma a 9-10. osztályban általános képzés folyik, és a 10.osztály befejezése után kezdik a tanulók a szakma tanulását az OKJ szerint. 1991-ben új szakmával bővítettük az oktatást, amelyeknek feltételei a legkorszerűbbek voltak. A mezőgazdasági gazdasszonyképzés igen népszerű volt. Ezt követte az 1997-ben beindított falusi vendéglátó szak, amely követte a város idegenforgalmi terveit. A közoktatási törvény 2009. évi módosítása lehetővé tette, hogy a intézményünk a 2011/2012 tanévben bevezesse az előre hozott szakképzést a bútorasztalos, kőműves és gépi forgácsoló szakmákban. A 2013/14. tanévtől az új kerettanterv szerint kezdődik a képzés a szakközépiskolai és a szakiskolai osztályokban egyaránt.

Iskolánk a helyi igényeknek megfelelően ellátja a szakoktatási feladatokat, biztosítja a városnak, ill. a környező falvaknak a szakemberképzést, faipari és informatika szakon pedig a régiónak is képez technikusokat. Igyekszünk megfelelni a munkaerőpiac követelményeinek, az oktatott szakmákat a kereslethez igazítva. A szakmai képzés egyrészt iskolai tanműhelyekben, másrészt kisiparosoknál, illetve vállalati tanműhelyekben és magánvállalkozóknál folyik.

A pedagógusok munkáját segíti egy könyvtáros asszisztens, egy rendszergazda, egy főállású ifjúságvédelmi felelős valamint az ügyviteli és technikai dolgozók. A szakmai tárgyakat egyetemi végzettségű okleveles mérnökök, ill. főiskolai végzettségű üzemmérnökök tanítják, akiknek többsége ezen kívül pedagógiai végzettséggel is rendelkezik. A közismereti tárgyak szakos ellátottsága megfelelő.

Az iskola épületét 1976-ban adták át, akkor korszerű, jól felszerelt intézmény volt. Szemléltető eszközeivel, zárt láncú televíziós rendszerével kiemelkedő volt a városban, de még az országban is.
1993-ban került átadásra a sportcsarnok, amely megoldotta az addig szabadtéri sportpályákon és tanteremben folyó testnevelés gondját, s a létesítmény fontos szerepet tölt be a város életében is. 16.000 kötetes könyvtár áll a tanulók és tanárok rendelkezésére. Az informatika szakcsoport oktatása korszerűen felszerelt számítógépes tantermekben történik. A kereskedelem és vendéglátó szakma csoportok számára a taniroda van kialakítva. Rendelkezünk CNC géppel, melyek a gépész technikusképzés szakmai színvonalának emelését biztosítják, valamint PLC oktatáshoz szükséges laboratóriummal és mérőlaborral is. A kőműves és ács, állványozó szakma oktatása iskolai tanműhelyben történik, s szintén jól felszerelt tankonyha és tankert áll a falusi vendéglátó szakmunkástanulók rendelkezésére. 2012 szeptemberétől a faipari csarnok gépei, eszközei az iskola tulajdonába kerültek, a faipari képzés az iskola tanműhelyében folyik.

Intézményünkben megvalósul az integráció és az inkluzív pedagógia. Az iskolánk többcélú intézmény: szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium.
Az intézményben felnőtt oktatás is folyik nappali/levelező tagozatos képzés, érettségire felkészítés időtartama 2 év, a 16 évet betöltött, szakmai bizonyítvánnyal rendelkező, vagy középiskola 9-10. osztályát elvégzett tanulók részére 21 éves korig.

A nevelőtestület minden tagjának feladata legmagasabb szinten a lehetőségeket legjobban hasznosítva nevelni, oktatni iskolánk tanulóit, a NAT, a kerettantervek és a pedagógiai program alapelvei, értékei, cél- és feladatrendszerének maradéktalan betartása és teljesítése, szakmailag, pedagógiailag tovább képezni magát, a település és az iskola érdekeit szem előtt tartva tevékenykedni.

Iskolavezetés

Bimbóné Piti Éva

igazgató

magyar, vendéglátóipari és gazdasági tantárgyak

Berkes Ilona

gyakorlati oktatás vezető

matematika, orosz, gazdasági tantárgyak

Forgó-Rózsa Mariann

igazgató helyettes

informatika

Palásti Erika

kollégium vezető

rajz

Pedagógusok

Berényi Anna

fejlesztő oktató

felzárkóztatás-fejlesztés

Donka Mátyás

szakoktató

építész szakmacsoport

Kádas Kálmán

oktató

földrajz-testnevelés

Nagy László Tamás

oktató

faipari gyakorlat - munkavédelem

Mike Attila

oktató

kereskedelem és vendéglátó-ipar

Szegedi Ferenc

oktató

testnevelés - biológia

Tóth Zoltán

szakoktató

faipari gyakorlat

Veszprémi Csaba

oktató

matematika - informatika

Csenkiné Galgóczi Ilona

kollégiumi nevelő

kollégium

Fagyal Béla

oktató

magyar nyelv és irod.-angol nyelv

Kátai-Benedek Beáta

ifjúságvédelmi felelős

kollégium

László Krisztián

oktató

elektronika-informatika

Nemes Károly

nevelőtanár

kollégium

Szegediné Zarándy Emese

oktató

angol nyelv

Való Edit

szakoktató

vendéglátás

Waszlavszki Józsefné

oktató

vendéglátás - gazdaság

Csepreginé Berkes Rozália

oktató

építészeti szakmai tantárgyak

Gyenes Márta

oktató

német nyelv

Kondor Csaba

oktató

informatika

Lukács Erika

oktató

német nyelv

Palásti István

oktató

gépészet

Száraz András

oktató

faipar

Várkonyi István

oktató

faipar

Benedek Csaba

oktató

matematika

Darida Sándor

szakoktató

építész szakmacsoport

Hegedűs Edit

oktató

vendéglátó-ipar és gazdaság

Kun Csaba

rendszergazda

automatizálás

Péter Zoltánné

oktató

magyar nyelv és irodalom

Tápai Krisztina

oktató

angol nyelv

Veres Judit

oktató

történelem - könyvtár

Domokos Katalin

oktató

történelem - turisztika

Óraadó, áttanító tanárok

Gácsi Zoltán

oktató

faipar

Mészáros Zsolt

oktató

gépészet - CNC

Szabó László

oktató

matematika - fizika

Nevelési, oktatási munkát közvetlenül segítő, adminisztratív és technikai dolgozók

Gutpintér István

karbantartó, fűtő

Kun Csaba

rendszergazda

Szabó Éva

gazdasági dolgozó

Száraz Csilla

iskolatitkár

Szin Szilvia

gazdasági dolgozó

Varga Attila

karbantartó, fűtő

Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolatcaptcha


Skip to content