SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

OM kód: 203039/003 | 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 16/A

Intézmény logo

Hódmezővásárhelyi SzC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Órarend
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

1976-ban új épületbe költözött a Batsányi János Gimnáziumban működő Faipari Szakközépiskola, a csongrádi 610-es számú Szakmunkásképző Intézet és a középiskolai kollégium, majd a három intézményt összevonták, egy igazgatóságot szerveztek.

Az új iskola modern épület, de tágas udvara parkosított, szabadtéri sportpályák is elfértek. Akkoriban országos beiskolázású intézmény a városban jól működő bútorgyárra alapozta oktatását.1979-ben a szakközépiskola bővült, gépszerelő és -karbantartó szak is indult, s ezek az osztályok áttértek a faiparival együtt a technikusképzésre.

1996-ban – a korszerű igényeknek megfelelően – az informatika szakközépiskolai oktatását megkezdtük, majd az 1997/98-as tanévben szintén az igények hívták életre a kereskedelem-marketing osztályt. Az iskola 2007. július 31-éig önálló intézményként működött, majd augusztus 1-jétől a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye lett. Jelenleg a szakközépiskolai osztályokban a 9-12. évfolyamokon általános képzés folyik szakmai alapozó tárgyakkal, a szakképzés pedig érettségi után kezdődik az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerint.

A több mint száz éves hagyománnyal rendelkező szakmunkásképzést folytató iskolát is beolvasztották az új iskolába. Az oktatás a hagyományok megőrzése mellett itt is kereste az újabb formákat. Az emelt szintű oktatást követte az IPOSZ rendszerű képzés, 1997-ben pedig a 2+2-es képzés. A jogszabályi háttér megváltozása miatt ma a 9-10. osztályban általános képzés folyik, és a 10.osztály befejezése után kezdik a tanulók a szakma tanulását az OKJ szerint. 1991-ben új szakmával bővítettük az oktatást, amelyeknek feltételei a legkorszerűbbek voltak. A mezőgazdasági gazdasszonyképzés igen népszerű volt. Ezt követte az 1997-ben beindított falusi vendéglátó szak, amely követte a város idegenforgalmi terveit. A közoktatási törvény 2009. évi módosítása lehetővé tette, hogy a intézményünk a 2011/2012 tanévben bevezesse az előre hozott szakképzést a bútorasztalos, kőműves és gépi forgácsoló szakmákban. A 2013/14. tanévtől az új kerettanterv szerint kezdődik a képzés a szakközépiskolai és a szakiskolai osztályokban egyaránt.

Iskolánk a helyi igényeknek megfelelően ellátja a szakoktatási feladatokat, biztosítja a városnak, ill. a környező falvaknak a szakemberképzést, faipari és informatika szakon pedig a régiónak is képez technikusokat. Igyekszünk megfelelni a munkaerőpiac követelményeinek, az oktatott szakmákat a kereslethez igazítva. A szakmai képzés egyrészt iskolai tanműhelyekben, másrészt kisiparosoknál, illetve vállalati tanműhelyekben és magánvállalkozóknál folyik.

A pedagógusok munkáját segíti egy könyvtáros asszisztens, egy rendszergazda, egy főállású ifjúságvédelmi felelős valamint az ügyviteli és technikai dolgozók. A szakmai tárgyakat egyetemi végzettségű okleveles mérnökök, ill. főiskolai végzettségű üzemmérnökök tanítják, akiknek többsége ezen kívül pedagógiai végzettséggel is rendelkezik. A közismereti tárgyak szakos ellátottsága megfelelő.

Az iskola épületét 1976-ban adták át, akkor korszerű, jól felszerelt intézmény volt. Szemléltető eszközeivel, zárt láncú televíziós rendszerével kiemelkedő volt a városban, de még az országban is.
1993-ban került átadásra a sportcsarnok, amely megoldotta az addig szabadtéri sportpályákon és tanteremben folyó testnevelés gondját, s a létesítmény fontos szerepet tölt be a város életében is. 16.000 kötetes könyvtár áll a tanulók és tanárok rendelkezésére. Az informatika szakcsoport oktatása korszerűen felszerelt számítógépes tantermekben történik. A kereskedelem és vendéglátó szakma csoportok számára a taniroda van kialakítva. Rendelkezünk CNC géppel, melyek a gépész technikusképzés szakmai színvonalának emelését biztosítják, valamint PLC oktatáshoz szükséges laboratóriummal és mérőlaborral is. A kőműves és ács, állványozó szakma oktatása iskolai tanműhelyben történik, s szintén jól felszerelt tankonyha és tankert áll a falusi vendéglátó szakmunkástanulók rendelkezésére. 2012 szeptemberétől a faipari csarnok gépei, eszközei az iskola tulajdonába kerültek, a faipari képzés az iskola tanműhelyében folyik.

Intézményünkben megvalósul az integráció és az inkluzív pedagógia. Az iskolánk többcélú intézmény: szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium.
Az intézményben felnőtt oktatás is folyik nappali/levelező tagozatos képzés, érettségire felkészítés időtartama 2 év, a 16 évet betöltött, szakmai bizonyítvánnyal rendelkező, vagy középiskola 9-10. osztályát elvégzett tanulók részére 21 éves korig.

A nevelőtestület minden tagjának feladata legmagasabb szinten a lehetőségeket legjobban hasznosítva nevelni, oktatni iskolánk tanulóit, a NAT, a kerettantervek és a pedagógiai program alapelvei, értékei, cél- és feladatrendszerének maradéktalan betartása és teljesítése, szakmailag, pedagógiailag tovább képezni magát, a település és az iskola érdekeit szem előtt tartva tevékenykedni.

BemutatkozásBemutatkozás

Partnereink

 • Innovatív Képzéstámogató Központ
 • Határtalanul
SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Hódmezővásárhelyi SzC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

   6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 16/A

  • Telefon: +36-63-570-425

   E-mail: saghy@saghy.hu

   OM azonosító: 203039/003

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002526


  2023Hódmezővásárhelyi SzC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium