SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

OM kód: 203039/003 | 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 16/A

Intézmény logo

Hódmezővásárhelyi SzC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

1976-ban új épületbe költözött a Batsányi János Gimnáziumban működő Faipari Szakközépiskola, a csongrádi 610-es számú Szakmunkásképző Intézet és a középiskolai kollégium, majd a három intézményt összevonták, egy igazgatóságot szerveztek.

Az új iskola modern épület, de tágas udvara parkosított, szabadtéri sportpályák is elfértek. Akkoriban országos beiskolázású intézmény a városban jól működő bútorgyárra alapozta oktatását.1979-ben a szakközépiskola bővült, gépszerelő és -karbantartó szak is indult, s ezek az osztályok áttértek a faiparival együtt a technikusképzésre.

1996-ban – a korszerű igényeknek megfelelően – az informatika szakközépiskolai oktatását megkezdtük, majd az 1997/98-as tanévben szintén az igények hívták életre a kereskedelem-marketing osztályt. Az iskola 2007. július 31-éig önálló intézményként működött, majd augusztus 1-jétől a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye lett. Jelenleg a szakközépiskolai osztályokban a 9-12. évfolyamokon általános képzés folyik szakmai alapozó tárgyakkal, a szakképzés pedig érettségi után kezdődik az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerint.

A több mint száz éves hagyománnyal rendelkező szakmunkásképzést folytató iskolát is beolvasztották az új iskolába. Az oktatás a hagyományok megőrzése mellett itt is kereste az újabb formákat. Az emelt szintű oktatást követte az IPOSZ rendszerű képzés, 1997-ben pedig a 2+2-es képzés. A jogszabályi háttér megváltozása miatt ma a 9-10. osztályban általános képzés folyik, és a 10.osztály befejezése után kezdik a tanulók a szakma tanulását az OKJ szerint. 1991-ben új szakmával bővítettük az oktatást, amelyeknek feltételei a legkorszerűbbek voltak. A mezőgazdasági gazdasszonyképzés igen népszerű volt. Ezt követte az 1997-ben beindított falusi vendéglátó szak, amely követte a város idegenforgalmi terveit. A közoktatási törvény 2009. évi módosítása lehetővé tette, hogy a intézményünk a 2011/2012 tanévben bevezesse az előre hozott szakképzést a bútorasztalos, kőműves és gépi forgácsoló szakmákban. A 2013/14. tanévtől az új kerettanterv szerint kezdődik a képzés a szakközépiskolai és a szakiskolai osztályokban egyaránt.

Iskolánk a helyi igényeknek megfelelően ellátja a szakoktatási feladatokat, biztosítja a városnak, ill. a környező falvaknak a szakemberképzést, faipari és informatika szakon pedig a régiónak is képez technikusokat. Igyekszünk megfelelni a munkaerőpiac követelményeinek, az oktatott szakmákat a kereslethez igazítva. A szakmai képzés egyrészt iskolai tanműhelyekben, másrészt kisiparosoknál, illetve vállalati tanműhelyekben és magánvállalkozóknál folyik.

A pedagógusok munkáját segíti egy könyvtáros asszisztens, egy rendszergazda, egy főállású ifjúságvédelmi felelős valamint az ügyviteli és technikai dolgozók. A szakmai tárgyakat egyetemi végzettségű okleveles mérnökök, ill. főiskolai végzettségű üzemmérnökök tanítják, akiknek többsége ezen kívül pedagógiai végzettséggel is rendelkezik. A közismereti tárgyak szakos ellátottsága megfelelő.

Az iskola épületét 1976-ban adták át, akkor korszerű, jól felszerelt intézmény volt. Szemléltető eszközeivel, zárt láncú televíziós rendszerével kiemelkedő volt a városban, de még az országban is.
1993-ban került átadásra a sportcsarnok, amely megoldotta az addig szabadtéri sportpályákon és tanteremben folyó testnevelés gondját, s a létesítmény fontos szerepet tölt be a város életében is. 16.000 kötetes könyvtár áll a tanulók és tanárok rendelkezésére. Az informatika szakcsoport oktatása korszerűen felszerelt számítógépes tantermekben történik. A kereskedelem és vendéglátó szakma csoportok számára a taniroda van kialakítva. Rendelkezünk CNC géppel, melyek a gépész technikusképzés szakmai színvonalának emelését biztosítják, valamint PLC oktatáshoz szükséges laboratóriummal és mérőlaborral is. A kőműves és ács, állványozó szakma oktatása iskolai tanműhelyben történik, s szintén jól felszerelt tankonyha és tankert áll a falusi vendéglátó szakmunkástanulók rendelkezésére. 2012 szeptemberétől a faipari csarnok gépei, eszközei az iskola tulajdonába kerültek, a faipari képzés az iskola tanműhelyében folyik.

Intézményünkben megvalósul az integráció és az inkluzív pedagógia. Az iskolánk többcélú intézmény: szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium.
Az intézményben felnőtt oktatás is folyik nappali/levelező tagozatos képzés, érettségire felkészítés időtartama 2 év, a 16 évet betöltött, szakmai bizonyítvánnyal rendelkező, vagy középiskola 9-10. osztályát elvégzett tanulók részére 21 éves korig.

A nevelőtestület minden tagjának feladata legmagasabb szinten a lehetőségeket legjobban hasznosítva nevelni, oktatni iskolánk tanulóit, a NAT, a kerettantervek és a pedagógiai program alapelvei, értékei, cél- és feladatrendszerének maradéktalan betartása és teljesítése, szakmailag, pedagógiailag tovább képezni magát, a település és az iskola érdekeit szem előtt tartva tevékenykedni.

BemutatkozásBemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum


Hódmezővásárhelyi SzC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 16/A

Telefon: +36-63-570-425

E-mail: saghy@saghy.hu

OM azonosító: 203039/003

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002526


2024Hódmezővásárhelyi SzC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium